ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Obowiązkowe ubezpieczenie Zarządcy Nieruchomości

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej skierowana do zarządców nieruchomości posiadających licencję zarządcy.

Zakres ochrony:

odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. W przypadku, gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom