ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych

Pakiet ubezpieczeń dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany min.: do wspólnot mieszkaniowych oraz dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielomieszkaniowych.

Wszystko, co ważne na jednej polisie.

Aby zapewnić Właścicielom budynków wielomieszkaniowych kompleksową obsługę, w jednym pakiecie zintegrowaliśmy kilka produktów.

Ubezpieczenie obejmuje:
 

   Zakres obligatoryjny  Zakres dodatkowy
ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych
 +
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia
i zarządzaniem nieruchomościami
   +
ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem
   +
ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń
i instalacji
   +
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia    +
 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej    *


obligatoryjny zakres ubezpieczenia
+ rodzaje ubezpieczeń do wyboru
* rodzaj ubezpieczenia możliwy do zawarcia wyłącznie jako trzecie ubezpieczenie

Ubezpieczenie mienia od ognia i wiele możliwości

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oferuje szeroki zakres ubezpieczenia. Przeczytaj o nim w OWU, a tymczasem poznaj jego najważniejsze zalety:
 • ochrona katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia, a nie jedynie do określonego limitu
 • ubezpieczenie mrozowego pękania przewodów i rurociągów poza budynkiem
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule obejmujące m.in. akty terrorystyczne, ryzyko wandalizmu,drobne prace remontowe czy ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych.

Co ważne, z podstawowego zakresu ubezpieczenia wyodrębnione zostało ryzyko powodzi - takie rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć składkę dla budynków niezagrożonych tym zjawiskiem.

Ubezpiecz szyby

Nasz Pakiet może objąć ochroną nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane
w nieruchomości wspólnej budynków wielomieszkaniowych. Takie ubezpieczenie chroni je przed rozbiciem, stłuczeniem lub pęknięciem.

Pomyśl o instalacjach

Pakiet gwarantuje ochronę instalacji i urządzeń zamontowanych na budynku i budowlach oraz urządzeń
antenowych znajdujących się na terenie wokół budynku.
Przedmioty te objęte są ochroną zarówno w zakresie działania człowieka, jak i przyczyn w eksploatacji
czy zaboru z miejsca zamontowania.

Pomyśl też o sobie

Produkt obejmuje ubezpieczeniem również odpowiedzialność cywilną członków zarządu. Jeżeli
w związku z pełnieniem swojej funkcji nieumyślnie wyrządzisz szkodę wspólnocie mieszkaniowej – możesz liczyć na odszkodowanie.

 

Dodatkowo otrzymujesz ubezpieczenie OC

Pakiet obejmuje ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem mienia
i zarządzaniem nieruchomościami.
Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC za szkody w nieruchomości wspólnej,
 • OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochroną można objąć także szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom