ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego wskutek nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej.

UNIQA ponosi odpowiedzialność między innymi za szkody powstałe wskutek:
 

 1. zdarzeń losowych takich jak pożar, dym, sadza, wybuch, huragan, lawina, zapadanie się ziemi, osuwania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego, pioruna, powodzi, gradu, śniegu, deszczu nawalnego, wydostania się mediów z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych,
 2. zdarzeń technicznych lub technologicznych takich jak przepięcia, przetężenia, zwarcia, indukcja,
 3. działania człowieka polegającego na:
  • niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora,
  • zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie,
  • kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny taki, jak:
   • wyposażenie biurowe, centra przetwarzania danych,
   • elektroniczny sprzęt medyczny
   • sprzęt rtv i audio- video
   • sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyczni przemysłowej

        2. Wymienne nośniki danych, zbiory danych, oprogramowanie licencjonowane

        3. Zwiększone koszty działalności poniesione przez Klienta w celu uniknięcia lub zmniejszenia
             przerw w działalności gospodarczej, powstałych na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom