ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje kontraktowe.
Gwarancje kontraktowe wymagane są do przetargów i realizacji kontraktów.

Gwarancje wadialne.
Gwarancje zabezpieczają udział w przetargach, stosowane na etapie organizacji przetargów na wykonanie prac czy realizację dostaw.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu.
Gwarancje zapewniają inwestorom wypłatę określonych  kwot, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie.

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek. 
Gwarancje zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, zgodnie z udzieloną gwarancją jakości lub z tytułu rękojmi.
Gwarancje zwrotu zaliczki.
Gwarancje zapewniają inwestorowi terminowy zwrot zaliczki wypłaconej wykonawcy na realizację kontraktu.

Pozostałe gwarancje
 
Gwarancje celne

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych.

Wymagane przez organy celne od podmiotów zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą. Gwarancje zapewniają organom celnym, zapłatę wymagalnych należności celno-podatkowych, w przypadku uchylania się od ich zapłaty przez Zobowiązanego.

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom