ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej. Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.
Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie i Twoich pracowników w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z posiadaniem mienia.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności adresowane jest do:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Możemy ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Oferujemy także inne dodatkowe kaluzule rozszerzające zakres i uwzględniające specyfikę określonej działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta

Klauzule dodatkowe to m.in.:

 • OC za produkt
 • OC pracodawcy
 • OC najemcy nieruchomości lub ruchomości
 • OC prowadzącego hotel lub podobny zakład
 • OC za szkody w środowisku naturalnym
 • OC parkingów strzeżonych
 • OC za szkody powstałe podczas jazd próbnych
 • OC za szkody powstałe w związku z organizacją imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • klauzule roszerzające odpowiedzialność OC za produkt

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom