ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Mienie ruchome w gospodarstwie rolnym

Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego, możesz skorzystać z propozycji ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Ubezpieczeniem może być objęte mienie, takie jak produkty rolne, inwentarz żywy, mienie związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe
Twoje i Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo.

Ubezpieczenie nie obejmuje drobiu i zwierząt futerkowych w produkcji fermowej, pojazdów podlegających rejestracji w kraju, które podlegają ochronie na mocy odrębnych ubezpieczeń.

UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody spowodowane takimi zdarzeniami losowymi, jak:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • deszcz nawalny
 • lawina
 • grad
 • wybuch
 • upadek pojazdu powietrznego
 • zapadanie i usuwanie się ziemi
 • piorun

Odpowiadamy również za zaginięcie ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej prowadzonej
w związku z ww. zdarzeniem losowym oraz porażenie zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym.

Za opłatą dodatkowej składki odpowiadamy również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych z budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że był należycie zabezpieczony.

 
Za opłatą dodatkowej składki odpowiadamy również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych z budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że był należycie zabezpieczony.
 
 

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom