ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Ubezpieczenie mieszkania "przy czynszu"

Ubezpieczenie dedykowane mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego lub innych zasobów mieszkaniowych, zawierających na rzecz mieszkańca umowę ubezpieczenia. Ubezpieczenie mieszkania z niewielką składką  miesięczną plątną wraz z "czynszem". Ubezpieczonym może być osoba posiadająca tytuł prawny do użytkowanego lokalu bądź inną umowę np. najmu lub dzierżawy.

Ubezpieczenie w zależności od wariantu obejmuje:

 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu mieszkalnym lub domu mieszkalnym, komórce oraz garażu,
 • stałe elementy lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych,
 • lokal mieszkalny lub dom mieszkalny,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • usługi Assistance.


 

Warianty Ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Koszty dodatkowe
Wariant Bezpieczny
Ubezpieczenie ruchomości domowych, stałych elementów lokalu lub domu mieszkalnego i odpowiedzialność cywilną  w życiu prywatnym 1.    Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się  ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie;
2.    kradzież z włamaniem, rabunek;
3.    wandalizm.
1.    koszty akcji ratowniczej;
2.    koszty odtworzenia mienia zniszczonego wskutek akcji ratowniczej;
3.    koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;                  
4.    koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń  po kradzieży z  włamaniem;
5.    koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego / domu mieszkalnego po rabunku kluczy;
6.    koszty usunięcia przyczyny awarii;
7.    postępowania sądowego lub pojednawczego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Wariant Bezpieczny Plus
Lokal lub dom mieszkalny oraz Usługi Assistance 1.    Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się  ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, pękanie mrozowe, przepięcie i przetężenie, upadek przedmiotów;
2.    Wandalizm.
1.    koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku;
2.    koszty składowania mienia;
3.    koszty zakupu nowych krzewów ozdobnych w miejsce zniszczonych wskutek pożaru.
Stałe elementy działki Zdarzenia losowe: huragan, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch.


Składka ubezpieczeniowa:

Dostosowując terminy płatności składki do opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego proponujemy niewielkie składki płatne miesięcznie już od kilku złotych, uzależnione jedynie od wyboru sumy i wariantu ubezpieczenia przez Klienta.

Zawarcie umowy ubezpieczenia:

Przystąpienie do ubezpieczenia jest szybkie i proste – wystarczy tylko wypełnić wniosek  znajdujący się w ulotce dostarczonej przez UNIQA i przekazać go do zarządcy swojego budynku. Klient na wniosku wybiera dogodną dla siebie sumę i składkę, a następnie opłaca ją wraz z miesięcznymi płatnościami za mieszkanie.

Assistance:

Zakres usług Assistance świadczonych dla naszych Klientów obejmuje:

 • Pomoc w domu - gwarantująca pomoc specjalistów w razie wystąpienia szkody objętej ochroną (np. pomoc interwencyjną ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza) w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia. Ponadto pomoc interwencyjną w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym mieszkanie w miejscu ubezpieczenia
 • Pomoc  interwencyjną specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzęt komputerowy, AGD czy RTV
 • Pomoc Teleopieka – organizacja i pokrycie kosztów instalacji terminala alarmowego w miejscu zamieszkania, służącego do natychmiastowego połączenia z Centrum Operacyjnym
 • Pomoc medyczna – gwarantująca Ubezpieczonemu: dostarczenie leków do miejsca zamieszkania; zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, któremu uległ Ubezpieczony; zorganizowanie wizyt lekarskich w razie nagłego zachorowania Ubezpieczonego
 • Infolinię Remontowo Budowlaną
 • Infolinię o Służbach Użyteczności Publicznej
 • Infolinię o Usługodawcach
 • Informację o procedurze postępowania w przypadku kradzieży kart płatniczych, telefonu, dokumentów

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom