ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Uniwersalne ubezpieczenie na życie z UFK

Zabezpieczenie finansowe chroniące Ciebie i Twoich bliskich.

Uniwersalne Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest elastyczną formą zabezpieczenia finansowego chroniącego Klienta oraz jego bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dokonywane w ramach ubezpieczenia inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zapewnią zgromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłość.

 Ubezpieczenie zapewnia gromadzenie kapitału dzięki inwestowaniu składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, wpłatom dodatkowym oraz podwyższaniu wartości składki w trakcie trwania umowy. Ubezpieczający buduje kapitał, który może być przeznaczony na wybrany cel w dowolnym momencie umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia gwarantuje również wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, które jest równe wyższej z kwot:

  •     sumie ubezpieczenia lub
  •     wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku Ubezpieczonego


Dopuszczalny wiek Ubezpieczonego w chwili przystąpienia do ubezpieczenia: 13 – 64 lata.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.

Minimalna suma ubezpieczenia: 4.000 zł.

Maksymalna suma ubezpieczenia zależy od wysokości składki rocznej, wieku Ubezpieczonego oraz jego indywidualnego ryzyka.

Minimalna składka miesięczna wynosi 120 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać dodatkowo rozszerzona o ubezpieczenie na wypadek częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zgonu
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Do wyboru klienta pozostaje kilkadziesiąt Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wykaz funduszy znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

Towarzystwo nie gwarantuje zysku z inwestycji w fundusze. Celem polityki inwestycyjnej jest jednak osiąganie maksymalnych zysków w długim okresie przy zastosowaniu sprawdzonych metod ograniczania ryzyka.

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom