ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Ubezpieczenie strukturyzowane

Klasyczne ubezpieczenie na życie i dożycie wzbogacone o ofertę inwestycyjną

Grupowe ubezpieczenie strukturyzowane na życie i dożycie to produkt oferowany za pośrednictwem Raiffeisen Banku Polska SA, w których łączy się tradycję ubezpieczeniową z nowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie zostało wzbogacone o interesują ofertę inwestycyjną kształtującą ostateczną wartość wypłaconych świadczeń.

Dzięki nowatorskiej konstrukcji wysokość świadczenia, które wypłacone zostanie Ubezpieczonemu w momencie dożycia do końca Umowy Ubezpieczenia składa się z dwóch części:
a) gwarantowanej w wysokości określonej w trakcie subskrypcji (przystąpienia do ubezpieczenia), które polega na wypłacie gwarantowanej znacznej części wpłaconego kapitału (zgodnie z danymi SWU od 90% do 100% wpłaconej składki)
- bardzo bezpieczne rozwiązanie gwarantujące zachowanie kapitału,
b) bez gwarancji w formie dodatkowej premii, której wysokość zależy od pozytywnego spełnienia zakładanego na początku ubezpieczenia scenariusza ubezpieczeniowego. W tym przypadku potencjalne zyski mogą być na poziomie produktów cechujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Za pośrednictwem tego produktu, przy relatywnie niewielkiej składce, Ubezpieczony uzyskuje nieograniczony dostęp do instrumentów inwestycyjnych na całym świecie, wykorzystujących określone trendy na rynkach kapitałowych, surowcowych, walutowych, stopy procentowej lub nieruchomości, niedostępnych dla indywidualnego inwestora.

Każdorazowo przed przygotowaniem oferty analizujemy sytuację rynkową i szukamy najbardziej korzystnego wariantu inwestycji. Ostateczna wartość premii oraz wysokości partycypacji w wybranym aktywie inwestycyjnym określana jest tuż przed rozpoczęciem się ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia: zgon Ubezpieczonego oraz dożycie okresu określonego w Polise/ Certyfikacie.

Wysokość świadczenia: świadczenie za zgon wynosi zazwyczaj 101% zainwestowanej składki. Wysokość świadczenia za dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia wynosi zgodnie z danymi SWU od 90% do 100% wpłaconej składki powiększonej o wypracowaną premię.

Przystąpienie do umowy: podstawą objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Grupowego Ubezpieczenia Strukturyzowanego jest złożenie w okresie Subskrypcji u Ubezpieczającego przez Ubezpieczonego Wniosku o przystąpienie do Umowy.

Wiek przystąpienia: ukończony 18 rok życia.

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom