ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Ubezpieczenie na życie i dożycie Twoja Przyszłość

Zabezpieczenie finansowe przyszłości Twoich bliskich

Jest to ubezpieczenie dla osób, które chcą na wypadek zdarzeń nieoczekiwanych mieć przygotowane źródło zastąpienia dochodów traconych przez rodzinę po zaistnieniu nieszczęścia, a jednocześnie rozumieją potrzebę systematycznego gromadzenia kapitału na jesień życia, aby zapobiec drastycznemu spadkowi dochodów po przejściu na emeryturę.

Umowa zapewnia dostęp do jednego z dwóch świadczeń: Twojego kapitału wolnego od podatku dochodowego, wypłacanego po zakończeniu umowy lub wolnej od podatku od spadków i darowizn, wypłaty dla Twoich bliskich, gdyby zabrakło Ciebie w trakcie trwania umowy.

Świadczenie z tytułu dożycia równe jest wybranej sumie ubezpieczenia natomiast świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego równe jest procentowej wysokości świadczenia za zgon (wg wskaźnika 0%, 25%, 50%, 75%, 100% sumy ubezpieczenia) lub kwoty naliczonej za każdy pełny rok polisowy, aż do dnia zgonu Ubezpieczonego, obliczanej poprzez podzielenie sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zgonu przez ilość lat, na jaką została zawarta umowa ubezpieczenia, przy czym w przypadku zgonu Ubezpieczonego w ostatnim roku ubezpieczenia świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia.
Oba świadczenia mogą wzrastać o wskaźnik indeksacji.
Ponad określoną w polisie sumę ubezpieczenia, klient ma prawo do udziału w zysku osiągniętego na lokatach dotyczących danej umowy ubezpieczenia.

Dopuszczalny wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 – 64 lata
Możliwy okres trwania ubezpieczenia: od minimum 5 lat, do maksimum pierwszej rocznicy umowy
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 lat Minimalna suma ubezpieczenia: 5.000 zł
Minimalna składka w wybranym cyklu płatności wynosi 50 zł, przy czym nie musi to być składka miesięczna. W zależności od wieku, a także od warunków umowy może to być także minimalna składka kwartalna lub półroczna.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o umowy ubezpieczeń dodatkowych:

 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie Dodatkowe przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom