ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Grupowe ubezpieczenie R- Życie & Zdrowie

Ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń

Grupowe ubezpieczenie na życie dla posiadaczy rachunku bankowego w Raiffeisen Bank. Do ubezpieczenia może przystąpić klient banku w wieku 18-64 lat. Produkt może stanowić zabezpieczenie zadłużenia w rachunku bankowym lub może występować jako produkt "stand alone". Ochroną objęte są również niepełnoletnie dzieci (współubezpieczeni).
 

Zakres ubezpieczenia:

zgon Ubezpieczonego -5% SU,
zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku-100% SU,
zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego -dodatkowe 100%
SU trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego /Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - 100% SU,
hospitalizacja Ubezpieczonego /Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku-0,15% SU za dzień pobytu w szpitalu

Suma ubezpieczenia: Wariant standard 100 000 PLN , wariant Premium 200 000 PLN

Składka: miesięczna płatna przez Bank z rachunku klienta

Początek i koniec ochrony: Ochrona względem Ubezpieczonego i współubezpieczonych rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Ubezpieczony podpisał deklarację zgody oraz zapłacił składkę. Ubezpieczony objety jest ochroną ubezpieczeniową do 70-tych urodzin, natomiast Współubezpieczony do 18-tych urodzin
 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom